Naše práce


Domácí péče se stala nedílnou součástí moderního zdravotnictví v poskytování odborné péče. Naše práce spočívá v první fázi ve sběru anamnestických dat a komunikace s lékařem. Aby léčba a péče o klienty byly cílené, je často nutná spolupráce s rodinou klienta. Díky tomu dokážeme navrhovat optimální léčebné plány a sledovat stav pacientů.

Naše společnost se specializuje na poskytování zdravotní péče zejména imobilním klientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Snažíme se využít moderní technologie a algoritmy pro zlepšení péče o pacienty a efektivnější fungování naší společnosti. Jednou z našich hlavních služeb je spolupráce s lékaři z oboru chirurgie v oblasti vlhké terapie pro diagnostiku a léčbu různých defektů.


To znamená, že poskytujeme péči vedenou ošetřovatelským procesem pro zajištění bio-psycho-sociálních potřeb klienta. Spolupracujeme s centrem sociálních služeb ÚMOb-Jih Ostrava, která je schopna zajistit pečovatelskou službu našim klientům jak doma, tak v odlehčovacím zařízení.

https://www.cssj.cz/

https://www.tomas-vlk.cz/


Pokud hledáte kvalitní a moderní zdravotní péči, pak jsme tím pravým partnerem pro Vás. Naše služby jsou založeny na třicetileté praxi a  nejnovějších trendech ve zdravotnictví. Využíváme moderní technologie v komunikaci s lékaři v oblasti léčby defektů . Díky tomu jsme schopni poskytovat individuálně přizpůsobenou péči.

Vytvořte si webové stránky zdarma!