Domácí zdravotní péče Michaela s.r.o.

Dolní 160/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh
tel :
775 582 046 - Michaela Bémová, DiS.
608 041 016 - Zdravotní sestra v terénu

michaela.homecare@seznam.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 

Výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě ordinace praktického lékaře. V rámci našich služeb nabízíme :

  • Odběr žilní krve
  • aplikace injekcí, inzulínů 
  • podání a dohled nad užitím léků všech forem, včetně lepení opiátových náplastí
  • aplikace infúze
  • měření krevního tlaku, tělesné teploty, glykémie 
  • lokální ošetření defektů – převazy po chirurgických zákrocích, které nevyžadují hospitalizaci, převazy dekubitů, bércových vředů, aj.
  • ošetřování PEG, stomií, permanentních katetrů a pod.
  • ošetřovatelská rehabilitace -nácvik soběstačnosti v domácím prostředí, kondiční cvičení s využitím kompenzačních pomůcek
  • klysma